kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Výstava k 60. výročiu Rímskych zmlúv

Výstava o dosiahnutých výsledkoch 60 rokov budovania Európskej únie  je dostupná pre verejnosť v priestoroch  Agroinštitútu Nitra, štátny podnik od 1. do 15. júna 2017.

Pred šesťdesiatimi rokmi boli v Ríme položené základy pre Európu, ktorú poznáme dnes, a začalo sa najdlhšie obdobie mieru v jej dejinách. Rímskymi zmluvami sa zaviedol spoločný trh, na ktorom sa ľudia, tovar, služby a kapitál môžu voľne pohybovať, a zároveň sa vytvorili podmienky pre prosperitu a stabilitu európskych občanov.