Základné informácie

Zamestnanci

Zamestnanci

Riaditeľ, kancelária riaditeľa, ekonomika, personalistika

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Debrecéniová Mária, Ing. CSc. (Riaditeľka) 037 7910 133
Režová Zuzana (Kancelária riaditeľa) 037 7910 131
Omastová Zuzana, Ing. (Vedúca odboru) 037 7910 135
Farkašová Anna, Ing. 037 7910 233
Kysler Martin 037 7910 146
Mezeiová Oľga 037 7910 235
Šimková Zuzana
Veraiová Marianna, Ing. 037 7910 222

Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Repiská Zuzana, Ing. (Námestník) 037 7910 231
Bujdáková Alena, Ing. 037 7910 217
Kobidová Tatiana, Mgr. 037 7910 290
Krčková Andrea, Ing. PhD. 037 7910 280
Polák Rastislav, Ing. 037 7910 219
Rízeková Monika, Ing. 037 7910 296
Seredičová Tatiana, Bc. 037 7910 274
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236

Centrum informačných služieb a technológií

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Ašverusová Vladimíra, Ing. (Vedúca oddelenia) 037 7910 123
Krajčírová Zuzana 037 7910 211
Ferenczy Ľubor, Mgr. 037 7910 277
Holák Pavol, Ing. 037 7910 295
Horváthová Zuzana, Ing. 037 7910 171
Tomka Juraj, Mgr. 037 7910 292
Užák Marián, Ing. 037 7910 294
Vasilenková Zuzana, Ing. 037 7910 290

Odbor hospodárskych činností a majetku

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Meňky Ingrid, PhDr. (Námestníčka) 037 7910 335
Hudec Juraj (Vedúci oddelenia správy budov) 037 7910 116
Hutčeková Miroslava 037 7910 126
Jamrich Milan 037 7910 189
Kocian Juraj

Centrum služieb

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Brath Miroslav 037 7910 111
Burianová Mária 037 7910 181
Gábrišová Eva 037 7910 181
Hrušková Oľga 037 7910 181
Jankulárová Veronika, Ing.
Kováč Milan, Ing. 037 7910 111
Medeková Simona 037 7910 181
Melová Janka 037 7910 181
Miškolciová Ľudmila 037 7910 181
Mráziková Janka 037 7910 111
Pekarová Lenka 037 7910 181
Pekarovičová Aneta 037 7910 181
Rumanovská Renáta 037 7910 111
Thomková Ľubica 037 7910 181
Vilčeková Ľubica 037 7910 111

Kongresové služby

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Rudňanská Ľubica, Ing. 037 7910 114
Hudák Jakub, Ing. (Vedúci oddelenia) 037 7910 234
Krajčír Tomáš, Ing.
Králová Lucia

Lučenec

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Gál Jozef, Mgr. (Vedúci oddelenia) 047/4326443
Bystrianska Valéria 047/4326443
Bystriansky Jozef

Stredisko VO

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Felšöciová Adriana, Ing. (Vedúca oddelenia) 037 7910 240

Zodpovedná osoba

podľa čl. 38 ods. 3 poslednej vety Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Ašverusová Vladimíra, Ing. 037 7910 123