Informácie

Aktuality

  Monitorovanie a hodnotenie poľnohospodárskej politiky 2020

Táto výročná správa monitoruje a hodnotí poľnohospodársku politiku všetkých šiestich kontinentov vrátane 37 krajín OECD, piatich členských štátov EÚ, ktoré nie sú členmi OECD a 12 rozvíjajúcich sa ekonomík. Ide o jedinečný zdroj aktuálnych odhadov podpory poľnohospodárstvu pomocou komplexného systému merania a klasifikácie podpory poľnohospodárstva - odhad podpory pre výrobcov a spotrebiteľov (PSE a CSE), odhad podpory všeobecných služieb (GSSE) a súvisiace ukazovatele, ktoré poskytujú prehľad o stále komplexnejšej povahe poľnohospodárskej politiky a slúžia ako základ pre monitorovanie a hodnotenie poľnohospodárskej politiky OECD. Na webovej stránke sú v elektronickej forme k dispozícii obsiahle kapitoly o jednotlivých krajinách a štatistická príloha obsahujúca podrobné tabuľky.