Informácie

Aktuality

  Súťaž \"Najkrajší chotár 2019\"

Klub poľnohospodárskych novinárov (KPN) pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v partnerstve so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou organizuje aj tento rok súťaž Najkrajší chotár 2019.

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky. Súťaží sa v dvoch kategóriách – malé farmy (do 500 ha) a veľké farmy (nad 500 ha).

V prípade záujmu sa prihláste čo najskôr na http://www.topagro.sk/index.php/najkrajsi-chotar