Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Projekt PCV Leonardo da Vinci - Partnerstvá: Flavours & Fragrances

Projekt PCV Leonardo da Vinci- Partnerstvá: Flavours & Fragrances

 

Agroinštitút Nitra je ako jeden z partnerov zapojený do projektu v rámci Programu celoživotného vzdelávania- podprogram Leonardo da Vinci Partnerstvá- Flavours & Fragrances (Chute a vône).

Projekt sa zaoberá problematikou vzdelávania a zamestnanosti v odvetví, kde trh neustále expanduje: profesiami, súvisiacimi s pestovaním a spracovaním liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle.

 

Hlavné ciele projektu:

 • Analýza potrieb v danom sektore
 • Návrh vzdelávania v danom sektore
 • Definovanie správnych postupov v rámci každej oblasti/krajiny
 • Propagácia sektora

 

Očakávané výsledky:

 • Partnerské dohody- definovanie úloh jednotlivých partnerov
 • Analýza potrieb
 • Vzdelávacia príručka
 • Príručka správnych postupov
 • Dokument: Ako podporiť daný sektor a súvisiace pracovné príležitosti
 • Uznávanie kvalifikácií
 • Diseminačné aktivity
 • Hodnotenie, priebežná a záverečná správa

 

webová stránka FFJ

www.facebook.com/flavorsfragrances

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00