Základné informácie

Zamestnanci

Zamestnanci

Riaditeľ, kancelária riaditeľa, ekonomika, personalistika

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Debrecéniová Mária, Ing. CSc. (Riaditeľka) 037 7910 133 +421918836290
Režová Zuzana (Kancelária riaditeľa) 037 7910 131 +421908291244
Omastová Zuzana, Ing. (Vedúca odboru) 037 7910 135 +421902920866
Farkašová Anna, Ing. 037 7910 233
Kysler Martin 037 7910 146 +421903460108
Mezeiová Oľga 037 7910 235
Veraiová Marianna, Ing. 037 7910 222

Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Repiská Zuzana, Ing. (Námestník) 037 7910 231 +421902920860
Belohorcová Monika, Ing.   - MD/RD
Bujdáková Alena, Ing. 037 7910 217
Krčková Andrea, Ing. PhD.   - MD/RD
Paulen Peter, Ing. 037 7910 219
Polák Rastislav, Ing. 037 7910 219
Seredičová Tatiana, Bc. 037 7910 274
Tóthová Katarína, Ing. 037 7910 290
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236

Centrum informačných služieb a technológií

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Ašverusová Vladimíra, Ing.   - MD/RD
Krajčírová Zuzana 037 7910 211
Tomka Juraj, Mgr. (Vedúci oddelenia) 037 7910 292 +421902920862
Ferenczy Ľubor, Mgr. 037 7910 277
Holák Pavol, Ing. 037 7910 295
Horváthová Zuzana, Ing. 037 7910 171
Korpáš Peter 037 7910 294
Vasilenková Zuzana, Ing. 037 7910 147

Odbor hospodárskych činností a majetku

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Olejník Marián (Vedúci oddelenia správy budov) 037 7910 116 +421908291246
Hutčeková Miroslava 037 7910 126
Jamrich Milan 037 7910 189
Kocian Juraj 037 7910 115

Centrum služieb

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Brath Miroslav 037 7910 111
Čurgaliová Dominika, Ing. 037 7910 111
Gábrišová Eva 037 7910 181
Hrušková Oľga 037 7910 181
Kováč Milan, Ing. 037 7910 111
Melová Janka 037 7910 181
Mráziková Janka 037 7910 111
Pekarová Lenka 037 7910 181
Pľutová Zuzana
Rumanovská Renáta 037 7910 111
Thomková Ľubica 037 7910 181

Kongresové služby

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Rudňanská Ľubica, Ing. 037 7910 114
Krajčír Tomáš, Ing. (Vedúci oddelenia) 037 7910 234
Králová Lucia

Lučenec

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Gál Jozef, Mgr. (Vedúci oddelenia) 047/4326443 +421908291245
Bystrianska Valéria 047/4326443
Bystriansky Jozef

Stredisko VO

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Felšöciová Adriana, Ing. (Vedúca oddelenia) 037 7910 240

Zodpovedná osoba

podľa čl. 38 ods. 3 poslednej vety Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00