Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Projekt NewCAP

Projekt NewCAP: Nové európske normy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu NEWCAP je vytvoriť interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodári, poľnohospodárski poradcovia a vidiecke obyvateľstvo), ktorý im bude poskytovať komplexné informácie z oblasti Novej reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
 

Čiastkové ciele projektu:

  • vytvoriť online vzdelávacie moduly, všeobecne zamerané na novú SPP a špecificky zamerané na časti, týkajúce sa priamych platieb pre poľnohospodárske podniky a cross – compliance.
  • vytvoriť virtuálne vzdelávacie prostredie, umožňujúce jednoduchý prístup cieľových skupín k vzdelávaciemu programu.
  • zvýšenie kvalifikácie poľnohospodárskych poradcov, a tým zlepšiť ich konkurencieschopnosti.
  • zlepšiť vedomosti a zručnosti vidieckej populácie v oblasti novej SPP, a tým zlepšiť ich postavenie na trhu práce prostredníctvom zvýšenia ich šancí prevádzkovať vlastné podnikateľské aktivity vo vidieckych oblastiach.
     

Koordinátor projektu:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
www.uniag.sk
 

Partneri projektu:
Agroinštitút Nitra
www.agroinstitut.sk
Confederazione Italiana Agricoltori Toscana
www.ciatoscana.org
University of Agribusiness and Rural Development
www.uard.bg

Webstránka projektu: www.newcap-project.eu
 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00