Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Erasmus+ Programme KA2 VET : Rurality: Recognition And Validation Of a Cross Competence In Rural Community Development

Hlavným cieľom je vývin vzdelávacích osnov pre nový profesionálny profil „Agent rozvoja vidieka“ a manuálu pre podporu vzdelávacích aktivít v danej oblasti- rozvoj vidieka.

Špecifické ciele:

 1. Vytvorenie, uznávanie a validácia prierezových kompetencií Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) pre nový profesijný profil "Agent rozvoja vidieckej komunity".
 2. Zvýšenie transparentnosti týchto nových profesijných kompetencií a následne pozitívne ovplyvniť zamestnateľnosť v oblasti rozvoja vidieka.
 3. Vývin inovačného pedagogického prístupu, založeného na alternatívnom, alebo duálnom vzdelávaní a odbornej príprave.
 4. Vytvoriť metodiky pre centrá spolupráce medzi formálnymi a neformálnymi skupinami poľnohospodárskych zväzov, miestnymi orgánmi a miestnymi akčnými skupinami.
 5. Návrh lekcií pre rozvoj vzdelávania v 7 tematických oblastiach, s následnou realizáciou pilotného vzdelávacieho kurzu v rámci 6 partnerských krajín na overenie technických manuálov pre nový profesijný profil.

Partneri:

 • Španielsko- Fundacion Reserva de la Biosfera Alto Bernesga
 • Španielsko- ADESPER
 • Portugalsko- CoraNE
 • Taliansko- CIA Toscana
 • Slovensko- Agroinštitút Nitra
 • Bulharsko- INFOCENTER
 • Turecko- Gaziosmanpasa University

Linky:

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00