Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvovanie vstupnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní získanie certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2022. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.

Určené:

Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe), zamestnanci organizácií , resp. spoločnosti, ktoré zamestnávajú alebo združujú necertifikovaných poradcov.
Noví poradcovia, ktorí chcú vykonávať poradenské služby, podopatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2022.

Rozsah: 32 h, 3 dni výučby
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 26. 09. 2022 - 28. 09. 2022
Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská
Program:

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

Príjemcom minimálnej pomoci „prijímateľ nefinančnej pomoci (beneficient)“ je poradca v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Názov projektu: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu:  Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Odborné témy:

  • Aktuálne problémy Spoločnej poľnohospodárskej politiky
  • Program rozvoja vidieka 2014 - 2022
  • Pôdohospodársky poradenský systém
  • Komunikácia a etika v práci poradcu
  • Marketing v práci poradcu
  • Poradenský proces

V prípade Vášho záujmu prosím vyplňte najprv kontaktný formulár na našej stránke:

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 -2022: https://agroinstitut.sk/sk/register-zaujemcov-o21-prv-2014-2020/ Zároveň prosím zaslať všetky relevantné doklady (doklad o vzdelaní, potvrdenie o praxi a životopis).

Následne je potrebné vyplniť prihlášku na kurz Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov. 

Účastnícky poplatok  je podľa PRV 2014 - 2022 stanovený:  50 % zľavy z celkovej ceny za  vzdelávaciu aktivitu, t.j. 200 EUR, vrátene certifikačného poplatku. 

Účastnícky poplatok: 200,- Eur, vrátane certifikačného poplatku €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902 920 860
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00