Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

MODERNÉ TECHNOLÓGIE VYUŽÍVANÉ V ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE

 seminár
Forma: dištančná
Cieľ:

Oboznámiť chovateľov zvierat s novými smart technológiami, ktoré umožňujú chovateľovi získať údaje o zvieratách priamo v teréne a uľahčujú ľuďom život.

Určené:

Mladí farmári, fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej živočíšnej prvovýrobe, záujemcovia o uvedenú problematiku.

Rozsah: 3 hod.
Miesto konania: online
Termín/y: 09. 12. 2021
Program:
  • 9:00 – 10:30 hod.

Faktory ovplyvňujúce efektívnosť moderných technológií zlepšujúcich kvalitu prostredia v živočíšnej výrobe.

Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.;  SPU, Technická fakulta, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky

  • 10:30 – 12:00 hod.

Moderné trendy v technike pre chov zvierat.

Ing. Štefan Boďo, PhD.;  SPU, Technická fakulta, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Účasť na odbornom seminári je bezplatná.
Prihlásiť sa môžete vyplnením online prihlášky v termíne najneskôr do 8. 12. 2021.
Na základe vyplnenej prihlášky Vám zašleme pred konaním podujatia e-mail s informáciami o pripojení sa na online seminár.
Pozvánka:

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00