Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Identifikácia a registrácia zvierat

Usporiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cieľ:

Oboznámiť účastníkov s implementáciou aktuálneho znenia legislatívnych predpisov týkajúcich sa identifikácie a registrácie ošípaných, oviec, kôz a hovädzieho dobytka v praxi, predísť chybovosti v hláseniach presunov a odsunov od chovateľov v CEHZ a usmerniť chovateľov ako registrovať zvieratá a aktualizovať databázu.

Určené:

Mladí farmári, fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej živočíšnej prvovýrobe, záujemcovia o uvedenú problematiku.

Miesto konania: online
Termín/y: 09. 11. 2021
Odborný garant: Ing. Marcel Benkei, Plemenárske služby SR, Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Program:

9:00 – 12:00

Identifikácia a registrácia zvierat  - implementácia legislatívnych predpisov v praxi

Účastnícky poplatok: bezplatne €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00