Medzinárodné projekty

Aktuálne medzinárodné projekty

  Projekt SkyCap: Slovenská mládež a jej budúcnosť vo svetle Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu Európskej únie IMCAP, číslo projektu 101000453.

Projekt SKYCAP reaguje na nutnosť presvedčiť ľudí na Slovensku, že Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je nástrojom EÚ na zabezpečenie zdravia a pohody jej občanov, napríklad prostredníctvom bezpečných a kvalitných potravín, kontroly kvality výrobkov, označovania kvalitných výrobkov, politiky kvality atď. Poľnohospodársky sektor na Slovensku v súčasnosti čelí viacerým výzvam, ako je zvýšenie domácej produkcie, zvýšenie zamestnanosti v poľnohospodárstve, či zatraktívnenie vidieckych oblastí pre mladých ľudí. Tieto výzvy sú poľnohospodárom a odborníkom dobre známe, sú však skryté bežným spotrebiteľom i laickej verejnosti. Hlavným cieľom projektu je vyplniť túto informačnú medzeru dosiahnutím nasledujúcich cieľov:

  •  zvyšovať povedomie žiakov na základných školách a študentov stredných škôl o poľnohospodárstve a SPP
  •  poskytovať učiteľom základných a stredných škôl komplexné informácie o SPP
  •  poskytovať všeobecné informácie o SPP širokej verejnosti

Projekt bude zameraný na hlavné cieľové skupiny - žiakov základných škôl a študentov stredných škôl (cieľové skupiny najzraniteľnejšie voči hoaxom a nepravdivým informáciám), učiteľom základných a stredných škôl, ako aj širokej verejnosti.

Webstránka projektu

Facebook stránka

Newsletter č.1

Newsletter č.2

Leták ZŠ

Leták SŠ

Brožúra ZŠ

Brožúra SŠ

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00