Informácie

Aktuality

  Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom (IPM)

V roku 2019 MPRV SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, zorganizovalo školenia v oblasti Integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom (IPM).