Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

 odborná príprava
Forma: internátna
Cieľ:

Získanie osvedčenia na„Prevádzkovaniu liehovarníckerho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z.z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 08. 02. 2016 - 26. 02. 2016

Termíny sústredení:
I. sústredenie 8. - 12.2.2016
II. sústredenie 15. - 19.2.2016
Skúška 26. 2. 2016

Odborný garant: MPaRV SR
Účastnícky poplatok: 395 €
Organizačný garant: Ing. Anton Košťál
Tel.: +421 37 7910111
Mob.: 0907 432 428
Fax: +421 37 7910159
E-mail: kostal@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00