kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách

Súhrnné správy o podlimitných zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, bežne dostupných na trhu s cenou vyššou ako 1 000,- Eur podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie