Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
FV1901582 11.10.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 5,04 tovar
FV1901583 11.10.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 6,00 tovar
FV1901584 11.10.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 4,54 tovar
FV1901585 11.10.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 64,73 tovar
4591196169 03.10.2019 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 139,54 PHM
2190045654 02.10.2019 Energie2, a.s. Bratislava -363,12 zemný plyn
35905552 01.10.2019 L&Š , s.r.o. Nitra 323,10 tovar
2190836909 28.09.2019 Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
20192113 25.09.2019 AUTO NITRA spol. s r.o. Nitra 36,00 služba
9001253431 25.09.2019 Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica 211,30 služba
FA1903214 25.09.2019 EKO TONER s.r.o. Žilina 30,38 tovar
1977559 25.09.2019 Lindström, s.r.o. Trnava 27,55 služba
1979071 25.09.2019 Lindström, s.r.o. Trnava 62,78 služba
4190578 24.09.2019 Vladimír Tomčányi - A B Sereď 252,80 služba
2513859198 23.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 231,02 telef.popl.
8960068317 23.09.2019 Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 1714,45 vodné, stočné
761226642 23.09.2019 ZSE Energia, a.s. Bratislava 151,29 el. energia
2190896 23.09.2019 MITECH SLOVAKIA s.r.o. Nitra 86,40 tovar
8241853858 23.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 0,00 telef. popl.
019771 21.09.2019 TECHNOPOLIS, s.r.o. Nitra 13540,24 služba