Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Seminár pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Seminár pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, státny podnik
  seminár
Forma: denná
Určené:

dodávateľov množiteľskeho materiálu pestovaných rastlín

Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Program:

Program seminára:

Poľné plodiny:

Prezentácia od 9.00 – 9.30 hod.

Otvorenie 9.30 hod

Odborný program: Prehľad aktuálnej legislatívy, Pokyny pre prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu  pestovaných rastlín, „ Metodické pokyny pre rok 2015 – odbor osív a sadív“, Informácie odboru odrodového skúšobníctva, Informácie odboru  ochrany rastlín, Informácie odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva

Diskusia

Rôzne

Záver 12.00 hod.

Trvalé kultúry:

Prezentácia od 12.00 – 12.30 hod.

Otvorenie 12.30 hod.

Odborný program: Prehľad aktuálnej legislatívy, Pokyny pre prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu  pestovaných rastlín, „ Metodické pokyny pre rok 2015 – odbor osív a sadív“, Informácie odboru odrodového skúšobníctva, Informácie odboru  ochrany rastlín, Informácie odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva

Diskusia

Rôzne

Záver (cca o 15.00 hod.)

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910231
Mob.: 0902/920860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk