Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

 odborná príprava
Forma: denná
Cieľ:

Získanie osvedčenia na„Prevádzkovaniu liehovarníckerho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z.z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 16. 4. 2018 - 27. 4. 2018

Termíny sústredení:
16.4.2018 - 20.4.2018
23..2018 - 27.4.2018

Odborný garant: Ing. Anton Košťál
Účastnícky poplatok: 395 €
Organizačný garant: Mgr. Tatiana Kobidová
Fax: +421 37 7910 290
E-mail: tatiana.kobidova@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).