kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

 odborná príprava
Forma: denná
Cieľ:

Získanie osvedčenia na„Prevádzkovaniu liehovarníckerho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z.z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 16. 4. 2018 - 27. 4. 2018

Termíny sústredení:
16.4.2018 - 20.4.2018
23..2018 - 27.4.2018

Odborný garant: Ing. Anton Košťál
Účastnícky poplatok: 395 €
Organizačný garant: Mgr. Tatiana Kobidová
Fax: +421 37 7910 290
E-mail: tatiana.kobidova@agroinstitut.sk
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia