kalendár školení

kalendár podujatí

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) - ich využitie v praxi ako nástroj na usporiadanie vlastníckych vzťahov - seminár pre okres Nitra

 seminár
Forma: denná
Určené:

Seminár určený pre okres Nitra.
Semináre tohto druhu sa postupne budú konať aj v ďalších okresoch v rámci celého Slovenska.

Rozsah: 3
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 25. 5. 2017
Odborný garant: Ing. Lukáš Müller, SGS Holding a.s.
Program:

08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 - 09:30 Ing. Lubica Vašeková, pozemkový a lesný odbor OÚ NZ - JPÚ ako nástroj na usporiadanie vlastníckych vzťahov
09:30 - 09:50 Ján Baláž, starosta obce Klasov - Výsledky Projektu pozemkových úprav v obci Klasov
09:50 - 10:20 Občerstvenie
10:20 - 10:40 Ing. Eva Vaníková, LUSH s.r.o. - „JPÚ IBV Sielnica – príklad z praxe“
10:40 - 11:00 Ing. Lukáš Müller, SGS Bratislava s.r.o. - Námety a financovanie
11:00 - 11:20 Ing. Alexander Rumanovský, odbornik na procesy VO - Ako obstarávať, Novela o VO, Zmeny limitov, ...
11:20 - Diskusia

Účastnícky poplatok: bezplatne €
Organizačný garant: Ing. Lukáš Müller, SGS Holding a.s.
Tel.: 048/413 29 92
Mob.: 0915 816 003
E-mail: sekretariat@sgs-holding.com
Poznámka: Termín na posielanie prihlášok do 15.5.2017
Záväzná prihláška:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia