kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

OECD v skratke č.41 a Anotácie č.32

Bolo vydané 41. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke"pokrývajúce obdobie od 1. mája 2018 do 25. júla 2018, ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 32 za obdobie od 26. marca do 15. júla 2018.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

Dokumenty na stiahnutie