kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Informačno - praktické semináre k aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR),  Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP), Pôdohospodárska platobná  agentúra (PPA), v spolupráci s  Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, oznamuje, že aj v roku 201 bude organizovať informačno - praktické semináre k aplikácii GSAA.

Cieľom informačných seminárov  je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov a sú určené pracovníkom poľnohospodárskych subjektov, ktorí zodpovedajú za predkladanie žiadostí o podporu a ktorí majú základné znalosti práce s výpočtovou technikou.

Počítačovú  techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Účasť na seminári je bezplatná.

Termíny priebežne do apríla 2018 zverejnené tu

Prihlásiť sa je možné len elektronicky, prostredníctvom webovej stránky Agroinštitútu Nitra. Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby. Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.

Príručku k aplikácii pre rok 2018 nájdete tu: https://gsaa.vupop.sk/2018/help/ziadatel/help.html

Ďalšie termíny vzdelávania budú zverejňované postupne.

Prípadné otázky adresujte emailom na monika.rizekova@agroinstitut.sk alebo telefonicky na 037 7910 296.