Vzdelávanie a poradenstvo

Vytvárame flexibilný systém v oblasti celoživotného vzdelávania a pôdohospodárskeho poradenstva a zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov.

Informačné služby

Navrhneme pre Vás riešenie vzhľadom na vaše konkrétne potreby a požiadavky. Zaručujeme precízne grafické spracovanie, príjemné jednanie a vysokú profesionalitu.

Hotel Agroinštitút★★★

Hlavným poslaním hotela je spríjemniť pobyt svojim hosťom, poskytnúť im kompletné služby s kvalitným ubytovaním a vynikajúcou kuchyňou.


Konferenčné služby

Pracovné stretnutia s Vašimi partnermi, školenia, semináre a konferencie môžete realizovať priamo u nás v miestnostiach s moderným technickým vybavením.

pripravujeme pre Vás

Aktuality

E-learning

e-learning

Rozhodli sme sa prispieť k snahám zmodernizovať vzdelávací systém na našom inštitúte a prinášame Vám jednu z nových foriem vzdelávania s podporou internetu - e-learning, ktorá šetrí Váš čas a finančné prostriedky, je časovo nenáročná a online kurz je k dispozícii okamžite.

Môžete byť najlepší vo svojom odvetví a mať vždy potrebné informácie.naši partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Poľnohospodárska platobná agentúra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Národná sieť rozvoja vidieka
Arvi

Národné lesnícke centrum
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Výskumný ústav potravinársky
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
NATUR-PACK, a.s.

Roľnícke noviny
Kaštieľ Mojmírovce
Ubytovanie v Nitre