Zaujímavé linky

Dotazník spokojnosti návštevníkov centra

Vážení návštevníci!

Využili ste  služby informačného centra Europe Direct NItra? Radi by sme od  vás získali spätnú väzbu. Venujte minútu vyplneniu krátkeho dotazníka na nasledovnej adrese:  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=SK

Ďakujeme!

Odporúčame