Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Europe Direct Nitra bolo od januára 2019 opätovne začlenené do siete informačných centier na Slovensku, ktoré  poskytujú informácie o EÚ, jej histórii, fungovaní, európskych...
EUROPE DIRECT Nitra ukončilo svoju činnosť v decembri 2017. Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct. Kontakt: Zastúpenie Európskej komisie na...
Gratulujeme víťazom výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017! 16. októbra si celý svet pripomínal Svetový deň potravín, ktorý je príležitosťou pre...
Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto...
Európska komisia dnes navrhla novú smernicu o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Jej cieľom je v prvom rade znížiť riziko nedostatočnej ochrany...
Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) z roku 2013 zaviedla tzv. zelené platby.  Určené sú na financovanie ochrany životného prostredia v poľnohospodárskej krajine....

Služby pre všetkých

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame