Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie na základe oprávnenia

Vzdelávanie na základe oprávnenia

Na základe Oprávnenia č. 20/2016 vydaného dňa 7.11.2016 Ministerstvom vnútra SR Prezídiom hasičského a záchranného zboru realizujeme základnúaktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany.

Na základe oprávnenia číslo VVZ-0229/09 vydaného dňa 6.8.2009 Národným inšpektorátom práce Košice vykonáva Agroinštitút Nitra výchovu a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2 – Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov a v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00