Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Projekt NATURA-NET

Predkladateľ
Instituto de Restauración y Medio Ambiente - IRMA, S.L.

Cieľ projektu
Vývin integrovaného tréningového systému, vytváranie pracovných príležitostí prostredníctvom nástrojov podporujúcich transparentnosť kvalifikácií na európskej úrovni.
Návrh, testovanie a overovanie univerzálneho, inovatívneho a multidisciplinárneho tréningového systému, umožňujúceho kvalifikáciu žien, absolventov, zamestnancov malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu, životného prostredia, zvýšenie možnosti uplatnenia sa na trhu práce v rámci profesie "Manažér Natura Network 2000".
Zahrnutie všetkých možností Natura Network 2000 do tréningového procesu:
Oblasti miestneho významu (SCI) a Špeciálne chránené oblasti vtáctva (SPAB)
Znalosť faktorov ovplyvňujúcich nestálosť biodiverzity
Legislatíva Natura 2000
Európske bio-geografické územia
Sprievodca prírodou: fauna a flóra vo vzťahu k ekoturizmu; vidiecka architektúra; historické dedičstvo; etnografia, remeslá.
Poľnohospodárstvo a trvalo-udržateľný rozvoj v rámci Natura 2000.
Oficiálne uznanie vzdelávacieho programu v rámci nových kvalifikácií.
 

Cieľové skupiny
Vidiecke ženy bez kvalifikácie.
Absolventi škôl.
Nezamestnaní v dôsledku znižovania poľnohospodárskej výroby.
Zamestnanci na čiastočný úväzok z vidieckej populácie.
 

Výsledky
Interaktívny sprievodca (multimediálny materiál).
Web-stránka.
Viacjazyčný manuál s interatívnym CD-ROMom.
Praktická príručka, pilotný tréning 40 študentov.
Vytvorenie "Virtuálnej učebne Natura 2000".
 

Bulletin
 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00