Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Projekt MYRCAS

Projekt Leonardo da Vinci- Prenos inovácií, realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania EK, s dĺžkou trvania 18 mesiacov. Zabezpečuje prenos výsledkov predchádzajúcich projektov, ktoré boli realizované ako pilotné projekty v rámci programu Leonardo da Vinci:

 • IRIS: Organické poľnohospodárstvo: inovačný pracovný trh.
 • MYKOS: Huby ako prostriedok zamestnanosti, udržateľného rozvoja a ekonomickej diverzifikácie vo vidieckych oblastiach.
 • CHESTNUT IN EUROPE – III MILLENNIUM (les – gaštan v Európe): Odborné vzdelávanie pre pestovateľov gaštanov.

Partnerstvo pozostáva zo 7 partnerov zo 6 rôznych krajín:

 • IRMA SL (León-Španielsko)
 • ADESPER (León- Španielsko)
 • ADRAT (Chaves-Portugalsko)
 • AEGEAS (Larissa-Grécko)
 • CEDER (Medgidia-Rumunsko)
 • AGROINŠTITÚT NITRA (Nitra-Slovensko)
 • PROVINCIA DI PIACENZA (Piacenza-Taliansko)

CIELE

 • Zlepšenie kvality systému európskeho odborného vzdelávania, prostredníctvom prispôsobenia a integrácie inovatívnych výsledkov a obsahov.
 • Prenos výsledkov smerom k vidieckym skupinám, s potrebou špecifických kvalifikácií, súvisiacich s endogénnymi zdrojmi.
 • Výber inovatívnych obsahov (manuály, didaktické jednotky, pilotné kurzy atď., za účelom dosiahnutia potrieb súčasného trhu práce),aby sa naplnili požiadavky prenosu inovácií.
 • Prispôsobenie obsahu k vzdelávacím osnovám, kultúre a potrebám, ako aj k špecifickým potrebám cieľových skupín.
 • Prenos obsahu smerom k novým sociálnym, kultúrnym a jazykovým prostrediam.

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00