Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Projekt ASSURE

Projekt ASSURE:
Zabezpečenie stratégie pre zamestnanosť a zlepšovanie životného prostredia prostredníctvom školení školiteľov v oblasti novo-vznikajúceho profilu „technický konzultant pre udržateľnosť“, prostredníctvom využívania inovatívnych výukových nástrojov a prispôsobenia efektívnych vzdelávacích metód.

ŠPECIFICKÉ CIELE
• podporovať účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností a kvalifikácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, zamestnateľnosť a uplatnenie na európskom trhu práce. (LEO-SpObj-)
• podporovať zvyšovanie kvality a inovácií v odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, v rámci jednotlivých inštitúcií a praxe. (LEO-SpObj-b)

Koordinátor projektu:
Patrimonio Natural de Castilla y León, Španielsko

Partneri projektu
Ifor-net, Španielsko
EnvironmentPark, Taliansko
AgroinstitutNitra, Slovensko
Athena, Česká republika
Aegeas, Grécko

Webstránka projektu: www.ldvassure.eu
 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00