Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  New Agri - New European Ways in Agriculture - Nové európske cesty v poľnohospodárstve

Trvanie projektu

1. 10. 2005 - 31. 5. 2007

Koordinátor projektu

CIPA - AT TOSCANA, Taliansko

Zameranie projektu

projekt je zameraný na podporu zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania a tréningu expertov v oblasti legislatívy a metodiky EÚ pre ochranu životného prostredia, vody, pôdy, ako aj zdravia a welfare zvierat za účelom zaistenia ich spôsobilosti pre poradenskú činnosť poľnohospodárskym prvovýrobcom;

Hlavné aktivity projektu

  1. určenie cieľových skupín
  2. vypracovanie oblastných dokumentov o situácii a tréning. potrebách v každej partnerskej krajine
  3. vytvorenie pracovnej skupiny, tzv. "focus groups"
  4. vypracovanie porovnávacieho súhrnného dokumentu (k bodu 2)
  5. propagácia projektu
  6. publikácia a implementácia finálnych produktov
  7. účasť na partnerských stretnutiach

Partneri na projekte

Trácka univerzita, Bulharsko
ASAJA, Španielsko
FN CUMA, Francúzsko
OTA, Taliansko
TOSCANA CEREALI, Taliansko
UNIVERSITA PISA, Taliansko
HARGHITA COUNTY COUNC., Rumunsko
AGROINŠTITÚT Nitra

Manažér projektu na AI Nitra

Norbert Floriš, Ing.

Kontakt

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00