Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  FONTES - Tematická sieť na overenie a disemináciu správnych praktických modelov a kvality odborného tréningu vo vidieckych oblastiach

Čo?

Projekt je zameraný na vytvorenie Tematickej siete, ktorá bude prispievať k diseminácii a posilneniu nových vzdelávacích príležitostí v rámci vidieckeho priestoru. FONTES tiež sprostredkuje kontakt a výmenu skúseností a informácií medzi viacerými subjektami (podniky, vzdelávacie organizácie, odborníci danej oblasti) z rôznych európskych krajín.

Cieľom tejto európskej spolupráce je vytvorenie trváceho systému s účelom zabezpečenia šírenia nových profesií v rámci širokej verejnosti.

Na experimentálnej báze má projekt FONTES v zámere šíriť výsledky nasledujúcich pilotných projektov:

 • MYKOS: Huby ako zdroj zamestnania, trvalo udržateľného rozvoja a ekonomickej diverzifikácie v rámci vidieckeho prostredia
 • ECOAGRO: Medzinárodný projekt zameraný na ekologické poľnohospodárstvo
 • IRIS: Ekologické poľnohospodárstvo: inovatívny trh práce
 • TRADE ON LINE: Projekt, zameraný na tvorbu profilov pracovných poradcov v oblasti poľnohospodárstva na vidieku
 • FOREST - CHESTNUT IN EUROPE: Všeobecné a odborné vzdelávanie pre pestovateľov gaštanov
 • ACTIVE TOURISM: Nové odborné profily
 • IN-NATURE: Sprievodca prírodou a vidiekom; inovačný tréning

Ako?

Projekt FONTES bude využívať nasledujúce nástroje na dosiahnutie jeho cieľov:

 1. Európske observatórium, na valorizovanie záujmu a životaschopnosti nových tréningových modelov na európskej úrovni
 2. Zdrojové centrum, ako informačné centrum zamerané na nové tréningové modely- pre oficiálne subjekty a podnikateľov, ako aj pre cieľové skupiny; takisto pre homologizáciu vzdelávania a uznávacie nástroje na rôznych úrovniach
 3. Platforma tele-tréningu, ktorá sa bude využívať na šírenie informácií o potrebnej kvalite a riadiacich podmienkach tele-tréningového centra

Na konci projektu bude vypracovaná "Príručka správnych postupov".

Kde?

Projekt FONTES bude realizovaný vo všetkých krajinách, začlenených do nadnárodného partnerstva: Nemecko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.

Kedy?

Doba realizácie projektu je 2 roky, so začiatkom 1. októbra 2005.

Predkladateľ

UGAL-UPA Španielsko, Únia farmárov a chovateľov dobytka
UGAL-UPA je agrárna profesijná organizácia na regionálnej úrovni. Bola vytvorená za účelom ochrany záujmov jej členov a na dosiahnutie optimálneho rozvoja agrárneho sektoru a vidieckeho priestoru.

Koordinátor

IRMA S.L. - Španielsko
Súkromná spoločnosť, rozvíjajúca aktivity v oblasti využitia prírodných zdrojov a ochrany prírody, vyvíja aktivity v oblasti ekologického poľnohospodárstva, pestovania gaštanov, lesníctva a iných príbuzných oblastí. Spolupracuje na viacerých európskych projektoch.

Partneri

ADRAT - Portugalsko
Rozvojová asociácia regiónu Alto Tâmega, ktorá poskytuje technickú pomoc, stimuluje rozvoj ľudských zdrojov a podporuje sociálne a kultúrne aktivity.

AGROINŠTITÚT NITRA - Slovensko
Príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva SR, vzdelávacie, konzultačné a kongresové centrum, hlavným cieľom pôsobenia je rozvoj efektívneho vzdelávacieho systému v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka.

AYUNTAMIENTO DE HARGHITA - Rumunsko
Región sa nachádza vo Východných Karpatách, má rozlohu 6639 km2 a populáciu 326 222 obyvateľov. Organizácia zabezpečuje služby pre obyvateľov regiónu a prispieva k miestnemu rozvoju prostredníctvom rozvojových programov.

LEOZ COUNCIL - Španielsko
Leoz sa nachádza v Navarre v severnom Španielsku. Má 280 obyvateľov a územie o rozlohe 98,1 km2. Miesta rada aktívne podporuje miestny rozvoj, tvorbu pracovných príležitostí a aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.

C.V.T. AEGEAS - Grécko
C.V.T. AEGEAS bolo založené v roku 1993 tímom odborníkov za účelom zabezpečovania odborného vzdelávania, zvyšovania produktivity odborných pracovníkov a znižovania nezamestnanosti v danom regióne. Hlavnými cieľmi organizácie sú rozvoj vzdelávacích programov a využívanie moderných technológií vo vzdelávaní.

CIPA.AT Toscana Taliansko
CIPA.AT je súkromná vzdelávacia agentúra, založená farmárskymi organizáciami CIA TOSCANA. Je zameraná na realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Jej hlavným cieľom je podporovať zavádzanie inovácií a zabezpečovať nové príležitosti v rámci vidieckeho priestoru formou základného, odborného a vyššieho vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva.

CORANE - Portugalsko
Rozvojová asociácia pre región Raia Nordestina v severnom Portugalsku, zameraná na presadzovanie a podporu racionálnejšieho využívania vnútorného potenciálu. Corane sa zúčastňuje niekoľkých európskych projektov.

FOR.ES - Taliansko
Spoločnosť, zameraná na manažérske poradenstvo, založená v roku 1987 niekoľkými absolventmi Univerzity Bocconi v Miláne, poskytujúca rôzne odborné skúsenosti vo viacerých oblastiach.

INFIS - Nemecko
Súkromný výskumný inštitút, pôsobiaci v oblasti legislatívy, ako aj sociálnych a regionálnych vied. Niektoré z hlavných činností sú: sociálne a politické otázky v rámci európskej integrácie; práca a inovácie; regionálny trh práce a rozvoj.

Tlačová správa

Projekt FONTES, program Leonardo da Vinci: ŠKOLENIE V NOVOVZNIKAJÚCICH PROFESIÁCH

Projekt FONTES je vyvinutý v rámci európskeho programu Leonardo da Vinci. Tento program je vypracovaný s cieľom prispieť k tvorbe európskej vzdelávacej štruktúry, podporovať výučbu a celoživotné vzdelávanie a zabezpečovať spoluprácu medzi rozličnými sprostredkovateľmi odborného vzdelávania na európskej úrovni.

Hlavným cieľom projektu FONTES je teda zhodnotenie tých nových profesií, ktoré sa objavujú vo vidieckej sfére, a tento projekt sa začal realizovať so zámerom uviesť do platnosti správne postupy a kvalitné modely odborného vzdelávania vo vidieckych oblastiach a ich ďalšie rozširovanie.

V súčasnom období partneri projektu vypracovávajú hodnotiace nástroje, zabezpečujúce vyhodnocovanie existujúcich a budúcich tréningových itinerárov, ktoré umožnia ich akreditáciu a prostredníctvom návrhu tele-tréningového modelu sa podporí rozširovanie bežných ako aj najnovších možností výučby.

Projekt Fontes je dvojročným projektom, ktorý bol spustený v októbri 2005. Jeho príprava bola možná vďaka vytvoreniu Nadnárodného spoločenstva (Transnational Partnership), pozostávajúceho z jedenástich subjektov (verejné a súkromné subjekty a ako aj spolupartneri, zapojení do činností odborného vzdelávania v rámci vidieckych oblastí) zo siedmich rôznych štátov: Nemecko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika a Španielsko.

V nedávnej dobe bola založená Tematická sieť Fontes (Thematic Network Fontes); je to systém, ktorý je otvorený spolupráci s inými subjektami, ktoré majú záujem zúčastňovať sa ako spolupartneri na projekte FONTES a ktorí sa zaujímajú o zavádzanie novo-vznikajúcich profesií.

Po ukončení druhej fázy realizácie projektu dosiahla Tematická sieť viac než 60 spolupracujúcich subjektov (vzdelávacie centrá, združenia, firmy, orgány samosprávy apod.). Tento počet sa pravdepodobne ešte zvýši v priebehu ďalších dvoch fáz projektu.

V súčasnej dobe sa partneri projektu venujú vypracovaniu a testovaniu nasledovných nástrojov, ktoré sa budú využívať na analýzu stavu v odbornom vzdelávaní vo vidieckych oblastiach:

 • Európske Observatórium
 • Centrum zdrojov informácií a vzdelanosti
 • Platforma tele-tréningu
 • Príručka správnych postupov

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00