Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Erasmus+ Programme KA201: Living Heritage- Strategies for innovative Education of the European Cultural Heritage

"LIVING HERITAGE" je projekt strategického partnerstva inovácií v rámci školského vzdelávania, realizovaný 7 partnermi z 5 krajín.

Hlavnou prioritou je podpora učiteľských profesií prostredníctvom návrhu inovatívnych metód a nástrojov, ktoré pomôžu prelomiť bariéry v procese výučby a učenia o kultúrnom dedičstve vo všeobecnosti, so zameraním najmä na európske dedičstvo.

Tieto metódy a nástroje budú zahŕňať 5 tematických oblastí:

 1. Archeologické dedičstvo.
 2. Historicko-umelecké dedičstvo.
 3. Ľudovú architektúru.
 4. Etnografické dedičstvo.
 5. Nehmotné kultúrne dedičstvo.

Ciele projektu:

 • Podporiť profesionálny profil pedagógov v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania.
 • Podporovať pedagogickú činnosť učiteľov.
 • Návrh inovatívnych vzdelávacích materiálov pre šírenie vedomostí v oblasti kultúrneho dedičstva, najmä s cieľom uľahčiť výučbu znevýhodnených skupín.
 • Podpora Európskeho dedičstva prostredníctvom školského vzdelávania s využitím IKT nástrojov.
 • Priamymi príjemcami sú pedagógovia v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania.

Partneri:

 • Diputación de Palencia, Španielsko
 • SERVIMA, Taliansko
 • CoraNE, Portugalsko
 • Siksali Arendusselts, Estónsko
 • AEGEAS EKPAIDEFTIKI, Grécko
 • ADESPER, Španielsko
 • Agroinstitut Nitra, Slovensko

Webová stránka projektu: http://livingheritage-erasmus.es

Výstupy projektu
Nižšie na stiahnutie

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00