Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Erasmus+ Programme KA2 VET : RURAL BIOENERGY: Training Plan on Bioenergy for the agri-food sector

Erasmus+ Programme KA2 VET
RURAL BIOENERGY: Training Plan on Bioenergy for the agri-food sector.

Realizácia projektu vychádza z analýzy potrieb v oblasti bioekonomiky vo vidieckych oblastiach. Na ekonomiku, založenú na environmentálnych produktoch a službách zameraných na biotechnológie a obnoviteľnú energiu, sa v súčasnej dobe kladie čoraz väčší dôraz. Agropotravinársky sektor sa vyznačuje produkciou veľkého množstva biomasy rôzneho pôvodu a povahy: pozberové zvyšky na ornej pôde, vedľajšie produkty z drevospracujúceho priemyslu, cukrovarníctva, tuky, hnoj, srvátka, kaly, zvyšky z mäsiarskeho priemyslu atď. Uvedené vedľajšie produkty a zvyšky biomasy majú veľký potenciál valorizácie, ktorý môže agropotravinársky sektor využívať na jeho konsolidáciu a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Vzdelávací projekt je určený profesionálom v sektore poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Bude sa zaoberať rôznymi spôsobmi využitia biomasy:

 • Kompostovanie
 • Energetické využitie biomasy
  • termochemická konverzia: spaľovanie
  • biologické spracovanie organických odpadov- anaeróbna digescia.

Trvanie: Október 2017 – September 2019

Výsledky

 • metodická príručka (O1)
 • štruktúrovaný vzdelávací kurz pre IT platformu (O2)
 • vzdelávací obsah v oblasti využívania OZE v poľnohospodárstve (O3)
 • E-Learningová platforma- LMS (O4).

Iné aktivity: Joint staff training (Spoločná vzdelávacia aktivita pre zamestnancov)- realizácia pred ukončením projektu

Partneri

 • MANCOMUNIDAD ALTA SANABRIA (ES)
 • SERVIMA (ES)
 • Agroinštitút Nitra (SK)
 • CoraNE (PT)
 • CIA Toscana (IT)
 • QUATTROGI (BG)

Webstránka projektu

e-Learningová platforma Rural Bioenergy

Výstupy projektu:

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00