Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  AGRICULTURAL CODE

Vzdelávanie prostredníctvom vizuálnej komunikácie o prevencii pracovných rizík pri práci s poľnohospodárskymi strojmi
 

Cieľom projektu "Agricultural Code" je uplatniť v praxi poznatky zo vzdelávacích materiálov, vyvinutých v rámci projektu "Formagri".
Všeobecným cieľom je zvýšiť kvalitu a efektivitu procesov výučby prostredníctvom návrhu a overovania vzdelávacích materiálov na báze vizuálnych komunikačných systémov.
 

Špecifické ciele:
1) Zabezpečenie vhodného vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre pracovníkov v poľnohospodárstve.
2) Podpora bezpečnejšej obsluhy traktorov a ďalších poľnohospodárskych strojov.
3) Využitie vzdelávania v oblasti BOZP ako stratégie na zvýšenie adaptability pracovníkov na zmeny a vývoj v danej oblasti, a tým zvýšiť ich šance na trhu práce a konkurencieschopnosť.
4) Podporovať šírenie a zavádzanie politiky Európskej únie z oblasti BOZP, a tým zároveň prispievať k ochrane zdravia pracovníkov.
5) Zabezpečiť kvalitu projektových produktov nepretržitým hodnotením kvality počas celého trvania projektu a prostredníctvom záverečného hodnotenia vyvinutých vzdelávacích materiálov.
 

Koordinátor:

  • Federación Agroalimentaria de CCOO (Španielsko)

Partneri:

  • Inma Institute (Rumunsko).
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Turecko).
  • SGS TECNOS (Španielsko).
  • Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria (Taliansko)
  • Agroinštitút Nitra, štátny podnik (Slovensko)
  • EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food Agriculture and Tourism sectors) (Belgicko)

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00