Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aktuálne otázky v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

-podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej legislatívy v doprave

Určené:

zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, odborných pracovníkov bezpečnosti práce, zamestnancov personálnych oddelení zodpovedných podľa platnej legislatívy za problematiku BOZP, dispečerov,vodičov, širokú odbornú verejnosť

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 21. 6. 2022
Odborný garant: Ing. Jozef Raučina – Inšpektorát práce Nitra
Program:

Program:

   8:30 do 9:00 h - registrácia účastníkov; 9:00 – 14:00 h – odborný program, obed 11:30-12:00 h

    • informovanie o zmenách zákona 462/2007 Z. z.

    • vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy

    • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 561/2006

    • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 165/2014

Účastnícky poplatok: 57,- € pri platbe bankovým prevodom vopred, 59,- € pri platbe v hotovosti pri registrácii  €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00