V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Zdravie rastlín a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo (webinár)

Usporiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: diaľková
Cieľ:

Poskytnúť aktuálne informácie k danej problematike.

Určené:

Školenie je určené pre fytoinšpektorov, farmárov a širokú odbornú verejnosť.

Rozsah: 6
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 16. 12. 2020
Odborný garant: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave
Program:

PROGRAM: 

9:00
Otvorenie,Ing.Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR, podpredsedníčka pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy 

9:15
Medzinárodný rok zdravia rastlín IYPH International Year of Plant Health - koncepcia zdravia rastlín, súčasné výzvy, Ing. Ľubomír Pastucha, EKOTREND Slovakia 

10:30 Poznávanie a monitoring karanténnych škodlivých organizmov s dôrazom na prioritných škodcov - rozšírenie, 
hostiteľské rastliny a bionómia, opatrenia v prípade pozitívneho výskytu, Ing. Ivana Bugriová, ÚKSÚP 

11:30
Uplatnenie novej rastlinolekárskej legislatívy v praxi - registrácia dotknutých subjektov, oprávnenia
na vydávanie rastlinných pasov, sústavná rastlinolekárska kontrola, Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP 

12:30
Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom - všeobecné zásady, výber metód, Ing. Alena Škuciová, ÚKSÚP 

13:30
Prípravky na ochranu rastlín a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo -súčasné možnosti ochrany rastlín, stratégia F2F,
Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR 

14:30
Záver 

Seminár bude prebiehať online formou. Účastníci budú môcť klásť otázky, ktoré budú zodpovedané v rámci diskusie. 
V prípade záujmu o seminár sa prihláste pomocou registračného formulára na tejto adrese: https://forms.gle/cjbq2eqVb1AMWguN9 
v termíne najneskôr do 14.12.2020, 9:00 hod.
Na základe vyplneného registračného formulára Vám zašleme pred konaním podujatia link na pripojenie sa k semináru (webináru).  

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902 920 860
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Pozvánka:

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00