Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

NÁVRH NARIADENIA O UDRŽATEĽNOM POUŽÍVANÍ PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN - PERSPEKTÍVA SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Usporiadateľ: MPRV SR v spolupráci s ÚKSÚP a Agroinštitútom Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Pohľad na návrh nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín (SUR) zo strany poľnohospodárskej a lesníckej praxe, zo strany riadiacich a regulačných orgánov štátnej správy a zainteresovaných expertov, diskusia k perspektíve slovenského poľnohospodárstva v kontexte návrhu nariadenia.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y: 01. 12. 2022
Odborný garant: Ing. Bronislava Škarbová, PhD.
predsedníčka Pracovnej skupiny OECD pre pesticídy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Program:

Registrácia účastníkov 8:30 - 9:00

Začiatok seminára: 9:00

Program:

9.00 – 9.20       

Otvorenie

Ing. Milan Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR)

9.20 - 9.30           

Pohľad Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike na politiku udržateľnosti potravinových systémov 

Ing. Radim Dvořák, zástupca vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, vedúci politického tímu

9.30 – 10.00       

Návrh SUR – analýza návrhu a predbežné stanovisko Slovenskej republiky

Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR,  predsedníčka  pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy

10.00 – 10.30    

Návrh SUR – analýza návrhu a práca CZ PRES pri rokovaniach o návrhu na Rade EÚ

Ing. Pavel Minář, Ústřední kontrolní a skušební ústav zemědělský, Brno, predseda Pracovnej skupiny Rady pre prípravky na ochranu rastlín – legislatíva

10.30 – 11.00    Prestávka

11.00 – 11.20   

Perspektíva ochrany rastlín v kontexte SUR z pohľadu priemyslu ochrany rastlín

Ing. Jozef Kotleba, výkonný riaditeľ CropLife Slovensko

11.20 – 11.40   

Perspektíva ochrany rastlín v kontexte SUR z pohľadu SR poľnohospodárstva

Ivan Fabián, MBA, riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava

11.40 – 12.00   

Perspektíva ochrany rastlín v kontexte SUR z pohľadu SR poľnohospodárstva

PKS, AKS

12.OO – 12.20  

Perspektíva ochrany rastlín v kontexte SUR z pohľadu SR poľnohospodárstva

Ing. Marián Čeleš, EXATA Group

12.20 – 12.30     Zhrnutie záverov a diskusia

12.30 – 13.30     Obed

13.30 – 14.00   

SUR a ochrana vôd

RNDr. Anna Patschová, PhD., vedúca odboru kvality vôd Výskumného ústavu vodného hospodárstva

14.00 – 14.30   

SUR a ochrana zdravia a životného prostredia

MVDr. Rastislav Sabo, PhD., Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice

14.30 – 14.50   

SUR – implementácia IPM

Ing. Stanislav Barok, odbor ochrany rastlín, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

14.50 – 15.10    

SUR – využitie dronov a súčasné poznatky

Ing. Jaroslav Franko, odbor ochrany rastlín, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

15.10 – 15.30     Zhrnutie záverov a diskusia

15.30 – 16.00   Prestávka

16.00 – 17.00    Diskusia v skupinách, zhrnutie záverov seminára

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902 920 860
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka:

Odborný seminár je bezplatný.Prihlásiť sa môžete najneskôr do 28. novembra 2022.Účastníci budú mať k dispozícii občerstvenie a študijný materiál.Ubytovanie si môžete rezervovať v hoteli Agroinštitút telefonicky na čísle 037/79 10 111 alebo prostredníctvom linku: http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/. Cena za dvojlôžkovú izbu vrátane raňajok: 26€/osoba. Pri ubytovaní je potrebné na recepcii informovať recepčnú o tom, že ste zo vzdelávacieho podujatia.

Pozvánka:

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00