Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

ONLINE KONFERENCIA - Budúcnosť potravín je v našich rukách

Usporiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 konferencia
Forma: dištančná
Cieľ:

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami v oblasti bezpečnosti potravín a problému týkajúceho sa plytvania s potravinami.

Určené:

Zainteresovaní v oblasti agropotravinárstva, široká verejnosť.

Rozsah: 4 hod.
Miesto konania: online
Termín/y: 15. 10. 2021
Program:

9:00 - 9:15 Otvorenie

Ing. Mária Debrecéniová, CSc., riaditeľka štátneho podniku Agroinštitút Nitra

9:15 - 9:45 Plytvanie potravinami -  celosvetový problém

MVDr. Ján Mačanga, PhD., MPRV SR, sekcia potravinárstva a obchodu

9:45 - 10:15 EFSA a jeho úloha pri zabezpečovaní bezpečnosti potravín

Ing. Mgr. Milo Bystrický, MPRV SR, sekcia potravinárstva a obchodu

10:45 - 11:15 "Školský program - podpora konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach"

Ing. Renáta Boďová a Ing. Katarína Rácová, MPRV SR, sekcia poľnohospodárstva

11:15 - 11:30 prestávka

11:30 - 12:00 Produkcia zdravých a bezpečných potravín a pesticídy

Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR, sekcia poľnohospodárstva, predsedníčka pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy

12:00 - 12:30 Akými vstupmi do pôdy zabezpečíme bezpečné a zdravé potraviny

Ing. Monika Halásová, PhD., Ing. Lucia Horeličanová, MPRV SR, sekcia poľnohospodártsva

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Konferencia bude prebiehať online formou. Účastníci budú môcť klásť otázky, ktoré budú zodpovedané v rámci moderovanej diskusie. Prihlásiť sa môžete vyplnením online formulára (viď nižšie) najneskôr do 14. 10. 2021. Na základe vyplneného registračného formulára Vám zašleme e-mail s informáciami potrebnými na pripojenie sa na konferenciu.
Pozvánka:

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00