V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Ako sa orientovať v elektronickom systéme ISOH - Informačnom systéme odpadového hospodárstva

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 kurz
Forma: denná
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4
Termín/y: 01. 07. 2020 - 31. 12. 2020

Termíny sústredení:
Termín školenia zatiaľ nie je stanovený

Odborný garant: Ing. Zuzana Balková
Program:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s obmedzením šírenia vírusu COVID - 19 termín školenia nie je stanovený!!!

Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)