Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

 

Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (modulový program)
Organizátor Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH  
Rozsah I. modul - 10 hodín, II. modul - 10 hodín
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Zuzana Repiská, Tel.: +421 37 7910 231, 0902 920 860, Fax: +421 37 7910 159, E – mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk Web: www.agroinstitut.sk
Cieľ kurzu

Cieľom I. modulu je poskytnúť podnikateľom, vedúcim zamestnancom a zamestnancom zodpovedným za vykonávanie prác s veľmi toxickými látkami a zmesami základné informácie v oblasti legislatívy súvisiacej s problematikou uvádzania na trh a výkonom práce s veľmi toxickými látkami a zároveň poskytnúť vedomosti potrebné pre bezpečné vykonávanie činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a obchodovanie s nimi.

Cieľom II. modulu je informovať držiteľov platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a zmesami o aktuálnej platnej legislatíve a zmenách v oblasti bezpečného vykonávania činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a obchodovania s nimi.

Cieľová skupina

Cieľová skupina I. modulu - Osoba (fyzická osoba - podnikateľ, vedúci zamestnanec zodpovedný za vykonávanie prác s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a  zamestnanec pracujúci samostatne), ktorá je žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina II. modulu - Osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3  písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň I. modul - Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

II. modul - Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z.
Kategória  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00