Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Pestovanie, spracovanie a využitie konopy siatej

Pestovanie, spracovanie a využitie konopy siatej

  kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o pestovaní konopy siatej, jej nárokoch na pôdne a klimatické podmienky, jej ošetrovaní počas vegetácie i význame pre životné prostredie, o spôsoboch spracovania a komplexnom využití konopy siatej pre rôzne odvetvia potravinárstva, zdravotníctva i priemyslu

Určené:

Pracovníci agrosektora, malí a rodinní farmári, potravinári, stavbári, spracovatelia textilu a osoby so záujmom získať odborné vedomosti o konope siatej

Rozsah: 15 vyučovacích hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Odborný garant: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Program:

Agrotechnika pestovania konopy siatej

 • Pôdno – klimatické podmienky
 • Agrotechnika pestovania
 • Choroby – škodcovia konopy siatej
 • Environmentálna stránka pestovania konopy
 • Vývoj pestovania na SR

Technológia pestovania konopy siatej

 • Technológia pestovania konopy pre priemyselné bioprodukty a biomasu
 • Potravinárske a nepotravinárske využitie konopy siatej

Spracovanie konopy siatej

 • Konopa a vzťah k pôde a životnému prostrediu
 • Základné spôsoby žatvy a spracovania konopy
 • Využitie konopy v stavebníctve

Konopné semeno

 • Kvalita konopného semena
 • Obsahové látky a faktory vplývajúce na ich obsah

Hospodárska hodnota konopy siatej

 • Genetické zdroje a pôvod konopy siatej
 • Morfologická charakteristika
 • Biologická charakteristika
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902 920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2016/107/1
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00