Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

  kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o nárokoch jednotlivých druhov liečivých rastlín na pôdne a klimatické podmienky, o efektívnom pestovaní a spracovaní liečivých rastlín, tak aby dokázal vypestovať suroviny, ktoré vyhovujú štandardom najvyššej kvality a tým bola zaručená bezpečnosť pre spotrebiteľa, nakoľko pri pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín je potrebné dodržiavať pestovateľské postupy a brať do úvahy vonkajšie faktory ovplyvňujúce rast a vývoj liečivých rastlín pričom kvalita finálnej rastlinnej drogy priamo závisí od pestovateľských podmienok a vedomostí pestovateľa.

Určené:

Pestovatelia, zberatelia, spracovávatelia liečivých rastlín, osoby so záujmom získať odborné vedomosti v danej oblasti,osoby pestujúce liečivé rastliny pre potreby fytoterapie, kozmetické a farmaceutické účely, podnikateľské subjekty, ktoré plánujú diverzifikovať svoju činnosť a rozšíriť poľnohospodársku prvovýrobu o pestovanie a spracovanie liečivých rastlín.

Rozsah: 30 vyučovacích hodín: teoretická časť – 22 h, praktická časť 8 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y:  
Odborný garant:

doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Program:

Obsahová náplň:           

Čo sú to liečivé rastliny (základné pojmy a zdroje liečivých rastlín)

Produkcia liečivých rastlín (agroekologické podmienky, klíma, pôda, sejba a výsadba, výživa a hnojenie...)

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu koreňa

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu listu a vňate

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu kvetu

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu plodov

Exkurzia do spracovateľského podniku

Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
Fax: 037/7910 159
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka: Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2015/41/1
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00