Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Odborná príprava - Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

 

Odborná príprava - Prevádzkovaniu liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Organizátor Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH  
Rozsah 80 hodín
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora

Mgr. Tatiana Kobidová, Tel.: +421 37 7910 290, E – mail: tatiana.kobidova@agroinstitut.sk

Cieľ kurzu Získanie osvedčenia „Prevádzkovanie liehovarnickeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z.z. o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.
Cieľová skupina

Kurz je určený pre majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarov na pestovateľské pálenie ovocia.

Obsahová náplň  
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z.
Kategória  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00