Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

 

Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie
Organizátor Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH  
Rozsah 14 hodín
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Zuzana Repiská Tel.: +421 37 7910 231 Fax: +421 37 7910 159 E – mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk Web: www.agroinstitut.sk
Cieľ kurzu Cieľom kurzu je poskytnúť prvovýrobcom v poľnohospodárskej výrobe vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievaju k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.
Cieľová skupina

Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a poradcovia pôdohospodárskeho poradenského systému.

Obsahová náplň - Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a k zmierneniu klimatickej zmeny
- Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia
- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory
- Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody
- Hosporádrenia prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy
- Hospodárenia prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a na územiach s vysokou prírodnou hodnotou
- Zachovanie a udržateľné vyžívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z.
Kategória  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00