Projekty

Aktuálne medzinárodné projekty

  Erasmus+ Projekt Farming 4.0.: Information and Communication Technology for future Agriculture

Hlavným zámerom projektu je v rámci odborného vzdelávania a prípravy vyvinúť a implementovať špeciálne navrhnuté učebné osnovy pre IKT na zlepšenie vedomostí a zručností v sektore poľnohospodárstva. Cieľom je dosiahnuť úspešnejšiu adaptáciu IKT špecificky vyvinutých pre poľnohospodárstvo, ktoré prispejú k rozvoju poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí.

Očakávané výstupy projektu sú:

 • Analýza potrieb zameraná na vedomosti a zručnosti v oblasti IKT v poľnohospodárstve;
 • Učebné osnovy pre vedomosti a zručnosti v oblasti IKT v poľnohospodárstve;
 • Usmernenie pre integráciu týchto učebných osnov do systému OVP;
 • E-Learningová platforma pre zainteresované strany v danej oblasti;
 • Príručka správnych postupov.

Trvanie projektu: November 2018- Október 2020

Partneri:

 • CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI (TR) koordinátor
 • Ziraat odasi baskanligi bayramic (TR)
 • Agroinštitút Nitra (SK)
 • WIRELESSINFO (CZ)
 • AG Futura Technologies (FYROM)
 • TStudy (HU)