V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Informácie

Aktuality

  Svetový deň bezpečnosti potravín 2020

Svetový deň bezpečnosti potravín 2020

Svetový deň bezpečnosti potravín 2020
Bezpečnosť potravín sa týka všetkých 

Druhé oslavy Svetového dňa bezpečnosti potravín (WFSD) sa budú konať 7. júna 2020 s cieľom upriamiť pozornosť a inšpirovať k prevencii voči rizikám a chorobám majúcim pôvod v potravinách, prispievať tak k zvyšovaniu potravinovej bezpečnosti, skvalitňovaniu ľudského zdravia, hospodárskej prosperity, poľnohospodárstva, rozvoju trhov a cestovného ruchu a k trvalo udržateľnému rozvoju.

Po úspechu prvej oslavy v roku 2019 prichádza WFSD aj v tomto roku s výzvou na záväzok zvyšovania potravinovej bezpečnosti, ktorý bol prijatý na konferencii v Addis Abebe a na Ženevskom fóre v roku 2019 pod heslom „Budúcnosť potravinovej bezpečnosti“. WHO v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) s potešením podporuje úsilie členských štátov sláviť Svetový deň bezpečnosti potravín.

Kampaň prebiehajúca pod heslo „Bezpečnosť potravín sa týka každého“ propaguje globálne povedomie o bezpečnosti potravín a vyzýva krajiny a subjekty s rozhodovacou právomocou, ale aj súkromný sektor, občiansku spoločnosť, organizácie OSN a širokú verejnosť, aby realizovali príslušné opatrenia.

Bezpečnosť potravín je spoločnou zodpovednosťou vlád, výrobcov a spotrebiteľov. Na ceste potravín z farmy na stôl musí každý zodpovedne zastať svoju úlohu, aby jedlo, ktoré konzumujeme, bolo bezpečné a zdravé. Oslavami Svetového dňa bezpečnosti potravín (WHO) sa WHO usiluje začleniť bezpečnosť potravín do verejnej agendy a celosvetovo redukovať chorobnosť spôsobenú potravinami

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00