Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Prieskum v knižniciach

V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravil SAK prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Dotazník nájdete  na webovej stránke SAK (www.sakba.sk), ale aj na https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38

Prieskum bude prebiehať do 26. októbra 2021.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00