Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Nová publikácia FAO - Vplyv vojny na potravinovú bezpečnosť na Ukrajine

Ukrajina: Vplyv vojny na potravinovú bezpečnosť na Ukrajine

FAO je znepokojená situáciou ohľadne potravinovej bezpečnosti na Ukrajine. Vojna, ktorá sa začala 24. februára 2022, spôsobila rozsiahle škody a straty na životoch, rozšírila sa vo vidieckych oblastiach a vyvolala masívne vysídľovanie. Vyústila do rozsiahleho a stále sa zhoršujúceho problému potravinovej bezpečnosti. Došlo k výraznému narušeniu poľnohospodárskeho vegetačného obdobia prostredníctvom fyzického obmedzenia prístupu k obrábaným plochám, poškodením stavieb, výrobných aktív, poľnohospodárskej pôdy, ciest a ostatnej infraštruktúry.
Nie je isté, či Ukrajina bude schopná zozbierať existujúce plodiny, zakladať nové alebo udržiavať živočíšnu výrobu, keďže konflikt sa stále vyvíja. Nakoľko neistota pretrváva a miestne aj národné dodávateľské reťazce sú narušené, ľudia pravdepodobne upadnú hlbšie do núdze, hladu a podvýživy.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00