V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Informácie

Aktuality

  Monitorovanie a hodnotenie poľnohospodárskej politiky 2020

Táto výročná správa monitoruje a hodnotí poľnohospodársku politiku všetkých šiestich kontinentov vrátane 37 krajín OECD, piatich členských štátov EÚ, ktoré nie sú členmi OECD a 12 rozvíjajúcich sa ekonomík. Ide o jedinečný zdroj aktuálnych odhadov podpory poľnohospodárstvu pomocou komplexného systému merania a klasifikácie podpory poľnohospodárstva - odhad podpory pre výrobcov a spotrebiteľov (PSE a CSE), odhad podpory všeobecných služieb (GSSE) a súvisiace ukazovatele, ktoré poskytujú prehľad o stále komplexnejšej povahe poľnohospodárskej politiky a slúžia ako základ pre monitorovanie a hodnotenie poľnohospodárskej politiky OECD. Na webovej stránke sú v elektronickej forme k dispozícii obsiahle kapitoly o jednotlivých krajinách a štatistická príloha obsahujúca podrobné tabuľky.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00