Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Informácia o záveroch samitu OSN o potravinových systémoch

Na samite o potravinových systémoch (23. – 24. september 2021), ktorý zvolal generálny tajomník OSN, sa zišlo viac ako 160 členských štátov, zástupcov partnerov a zainteresovaných skupín, ktoré predstavili stovky individuálnych a kolektívnych návrhov na transformáciu potravinových systémov s cieľom dosiahnuť ciele Agendy 2030.
Základné informácie:
•    FAO bude hostiť koordinačný Hub, ktorého cieľom bude podporiť vlády ČŠ pri urýchlení transformačného procesu a pri implementácii Agendy 2030. Jeho hlavnou úlohou bude koordinácia a sprostredkovanie pomoci.
•    Kontrolná skupina pre činnosť Hub-u bude pozostávať z predstaviteľov FAO, IFAD, WFP, UNEP a DCO. Predseda skupiny bude fungovať na rotačnej báze.
•    V Hub-e budú predovšetkým pracovať sekondovaní zamestnanci OSN. Rezidentní koordinátori OSN budú poskytovať súčinnosť.
•    Hub nebude nahrádzať existujúce kapacity OSN. Výročnú správu o jeho činnosti a výsledkoch bude poskytovať GT OSN počas HLPF - až do roku 2030.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00