Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Identifikacia a registracia zvierat - 9.11.2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik Vás pozýva na odborný seminár
Identifikácia a registráci zvierat

Termín konania: 09. 11. 2021
Miesto konania: online

Cieľ seminára

V súlade s § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov musia byť všetky zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat, ktorý vedú Plemenárske služby, štátny podnik.

Cieľom seminára je:

  • oboznámiť účastníkov s implementáciou aktuálneho znenia legislatívnych predpisov týkajúcich sa identifikácie a registrácie ošípaných, oviec, kôz a hovädzieho dobytka v praxi,
  • predísť chybovosti v hláseniach presunov a odsunov od chovateľov v CEHZ
  • a usmerniť chovateľov ako registrovať zvieratá a aktualizovať databázu.

Cieľová skupina

Mladí farmári, fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej živočíšnej prvovýrobe, záujemcovia o uvedenú problematiku.

Program

9:00 – 12:00
Identifikácia a registrácia zvierat - implementácia legislatívnych predpisov v praxi. (Ing. Marcel Benkei; Plemenárske služby SR, Centrálna evidencia hospodárskych zvierat)

Organizačný garant

Ing. Zuzana Repiská
037/7910 231, 0902/920 860
zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Informácie k online semináru

Prihlásenie:

Priebeh:

  • Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy BigBlueButton (BBB) s jednoduchým prístupom prostredníctvom internetového linku.
  • Otázky môžete klásť lektorovi počas online seminára prostredníctvom chatu.

Technické požiadavky

Webinár je možné spustiť na ktoromkoľvek mobilnom zariadení, PC alebo tablete cez internetový prehliadač, (Chrome, Firefox, Microsoft Edge) bez podpory inštalácie softvéru.

Potrebné vybavenie:

  • počítač, smartphone alebo tablet,
  • stabilné internetové pripojenie,
  • možnosť prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá).

Technická podpora

Peter Korpáš
037 / 7910 294
peter.korpas@agroinstitut.sk

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00